Gå till innehåll
Orust Ridklubb
Orust Ridklubb

Externa tränare

Tränarpolicy

Orust Ridklubb värdesätter möjligheten att ha erfarna och kunniga tränare på anläggningen. För att kunna ta tillvara medlemmarna och inackorderingarnas behov av bra träning och tillgång på ridhustid tillämpas följande fördelning av platser.

  1. Inackorderingar/ manegekortsinnehavare
  2. Medlemmar
  3. Ryttare som tävlar för annan klubb

Minst 50 % av ordinarieplatserna skall vara inackorderingar eller klubbryttare.

Inför varje ny termin görs en inventering av önskemål av tränare på gården. Tillgång och efterfrågan styr.

Som tränare på Orust Ridklubb skall man

  • Inneha F-skattesedel. Skicka en kopia till kontoret inför varje nytt år.
  • Känna till och rätta sig efter de regler som gäller för ridning på vår anläggning. Ex skötsel av mockning hindermaterial mm
  • Uppstår det något problem kontakta verksamhetschef /kontaktperson i personalen så detta kan hanteras så snabbt som möjligt.
  • Tränaren eller den som administrerar träningarna ansvarar för att ta in manegeavgift från elever som ej har manegekort och swishar dessa till klubben efter varje tillfälle.

ORK ska vara det naturliga första valet för alla som är engagerade i ridsport i regionen.

Vår ridskola ska välkomna alla – från de ryttare som vill lära sig ridningens grunder till de som vill ta steget till ridning på en högre nivå.

Vi ska erbjuda en inspirerande och utvecklande miljö för ryttare med egen häst och uppmuntra till tävlingssatsningar på alla nivåer.

Månadstränare

Orust Ridklubb ger möjlighet för medlemmar som tävlar för föreningen att på vissa helger träna för externa så kallade månadstränare inom olika discipliner. Med månadstränare avses tränare som av ORK anlitas månadsvis under terminerna och där viss subventionering av hallhyra ges till medlemmar som tävlar för föreningen. Ridskoleekipage får delta om verksamhetschefen godkänner detta.

Krav för ORK: s månadstränare och samordnare

För att månadsträning ska arrangeras i ORK:s regi skall följande villkor vara uppfyllda;

- en utsedd namngiven träningssamordnare som fullföljer uppdragsbeskrivningen

- en av verksamhetschefen godkänd tränare som har F-skattsedel

- månadsträning som över året (som lägst) bär sig själv ekonomiskt

- 8-10 deltagare

Val av månadstränare

Val av månadstränare görs utifrån medlemmars önskemål och efterfrågan, och beslutas slutligen av verksamhetschefen i samråd med styrelsen. ORK kan som mest ha tre månadstränare per år, men utöver detta kan också annan träning arrangeras. Observera att det endast går att träna för extern instruktör/tränare om instruktören/tränaren har F-skattsedel.

Våra månadstränare

I dagsläget kan vi erbjuda dressyrträning för Pia Björk.

Pia kommer en gång i månaden och har träning. Man rider 30 min (uppvärmning och avskrittning görs självständigt utanför träningstiden). Pris 600 kr.
För frågor och anmälan av intresse, maila till monicask.74@gmail.com

Publicerad: 2022-12-07

Senast uppdaterad: 2023-12-06

Författare: linnea.olsson@orustridklubb.nu

Sponsorer

Adress

Orust Ridklubb
Röra-Hogen 320
47395 Henån

Kontakta oss

0304-59575
ridskolan@orustridklubb.nu

Info

Org.nr: 858500-6425
Swishnummer: 123 048 45 01